insurance

אנחנו בהילוך שישי מיצובישי ממליצים לכם לרכוש ביטוח דרך "כלמוביל ביטוח", המציעה פוליסת ביטוח מקיפה המותאמת לצרכי הלקוח ומאפשרת לך לשמור על ערך הרכב.  
חלק מהשירותים  הר"מ הינם אופציונלים ובכפוף לתנאי הפוליסה, ומשתנים מעת לעת  –
לפרטים נוספים יש לפנות לנציג באולם התצוגה

1.         תיקון הרכב במרכזי השירות של היבואן

2.         תיקון הרכב בחלפים מקוריים וחדשים ב-3 השנים הראשונות

3.         השבתת רכב – במקרה תאונה, ייחשב נזק של 50% כאובדן מוחלט.

4.         פיצוי מעל מחיר המחירון – בקניית רכב חדש וזהה במקרה של אובדן מוחלט או גניבה,
            במהלך השנתיים הראשונות .

5.         שמשות מקוריות – שירות ייחודי להחלפת שמשות מקוריות בלבד במקרה של נזק.

6.         רכב חלופי – החל מהיום הראשון במקרה של גניבה ותאונה (כולל תביעות צד ג').

7.         כיסוי לאביזרים שאינם נכללים במפרט הרכב של היבואן

8.         שירותי דרך VIP / שירותי דרך וגרירה מורחבים/

9.         ייעוץ משפטי חינם – במקרה של הגשת תביעה לנזקי רכוש צד ג.